96 Ba Trieu St., Hoi An City
+84 2353 91 55 19
sales@hoianpholibraryhotel.com
Đặt phòng

Giới thiệu

Khách sạn Thư Viện Hội An Phố là một phần của gia đình Hội An Phố. Bao gồm các khách sạn, nhà hàng và các doanh nghiệp lữ hành có trụ sở tại Hội An, doanh nghiệp bắt đầu quảng bá du lịch Hội An và tiếp tục dẫn đầu về ngành dịch vụ khách sạn tại Hội An trong hơn 15 năm